Tieto- ja
viestintätekniikan
käyttötaito

Sähköinen oppimateriaali

Alkusanat   Sisällysluettelo

Etusivun kuva
Tietotekniikan perusteet Internet ja tietoturva Tekstinkäsittely Esitysgrafiikka Taulukkolaskenta Kuvankäsittely WWW-sivujen tekeminen

Antti Ekonoja

Jyväskylän yliopisto tietotekniikan laitos

2012