Linkki

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Vinkkejä oppimateriaalin käyttöön

Kenelle materiaali on

Linkki - Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetukseen. Soveltaen oppimateriaalia voi hyödyntää myös alakoulun ylimmillä luokilla sekä toisen asteen opetuksessa. Oppimateriaali on suunniteltu ensisijaisesti omana oppiaineena opetettavan tietotekniikan tai TVT:n opetukseen, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös muihin oppiaineisiin integroitavassa TVT-opetuksessa.

Miten materiaalia kannattaa käyttää

Oppimateriaalia voi hyödyntää käyttäen monia erilaisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Materiaalia voi käyttää niin opettajajohtoisesti kuin oppilaiden itsenäiseen opiskeluun. Opettajan ohjeistusta oppilaat tarvitsevat esimerkiksi siihen, mihin oppimateriaalin harjoitustehtävät on tarkoitus tallentaa.

Oppimateriaalissa on seitsemän jaksoa. Kunkin jakson etusivulla on kerrottu jakson sisältämät luvut sekä jakson läpikäymiseen suunnitellut tuntimäärät. Jaksoja voi opiskella haluamassaan järjestyksessä huomioiden sen, että tietyissä jaksoissa on esitietovaatimuksia, jotka on kerrottu kunkin jakson etusivulla. Jos opiskelun pohjatiedot ovat vähäiset, on suositeltavaa aloittaa jaksosta 1.

Jaksot koostuvat luvuista. Luvut on suositeltavaa käydä läpi numerojärjestyksessä, mutta myös vain yksittäisiä lukuja voi opiskella. Tällöin tulee huomioida, että osa tehtävistä on sellaisia, että niissä jatketaan edellisessä luvussa aikaansaatua tuotosta.

Suositellut laitteet ja ohjelmistot

Oppimateriaalia voi käyttää sekä mobiililaitteilla että tietokoneilla kaikilla yleisimmillä verkkoselaimilla. Puhelinta isommasta näytöstä on hyötyä ja tehtävien tekemiseen suosittelemme tietokonetta. Materiaali on suunniteltu siten, että käyttäjä voi periaatteessa valita itselleen mieluisat ohjelmat harjoitustehtävien tekemiseen. Toimisto-ohjelmien luvuissa (Tekstinkäsittely, Esitysgrafiikka ja Taulukkolaskenta) on kuitenkin suositeltavaa käyttää Microsoft Office -paketin ohjelmia, jotta luvuista saa täyden hyödyn. Muissa luvuissa ohjelmat voi valita vapaammin, kunkin luvun etusivulla tai johdannossa on kerrottu suositeltavia ohjelmistoja. Käyttöjärjestelmäesimerkkinä oppimateriaalissa on Windows 10.

Oppimateriaalin tehtävät

Oppimateriaalissa on monentyyppisiä tehtäviä:

Osassa tehtäviä on kerrottu tehtävän vaikeustaso. Yhden peukun tehtävät Yhden peukun tehtäväkuvake ovat helpompia ja kahden peukun tehtävät Kahden peukun tehtäväkuvake hieman haastavampia. Projektitehtävissä vaikeustasoa ei ole erikseen mainittu. Projektitehtävät ovat suunnattu kaikille oppilaille ja ne ovat vaikeudeltaan perustasoa.

Osan oppimateriaalin tehtävistä voi tarkistaa automaattisesti painamalla tehtävän tekemisen jälkeen painiketta ("Tarkista" tms.). Vastaukset tallentuvat verkkoselaimen muistiin ja säilyvät tallessa myös verkkoselaimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Vastaukset kuitenkin tyhjentyvät, jos tyhjentää verkkoselaimen välimuistin. Vastaukset saa tyhjennettyä myös tehtävien yhteydessä olevien painikkeiden avulla. Automaattinen tarkistus edellyttää, että verkkoselaimessa on JavaScript käytössä.

Oppimateriaalin videot

Oppimateriaalin videot sijaitsevat YouTubessa ja ne ovat upotettuina materiaaliin kunkin videon aihealueen yhteyteen. Videoita voi katsoa upotusten lisäksi myös suoraan YouTubesta, josta löytyy oppimateriaalin oma kanava ja soittolistat jokaiselle oppimateriaalin jaksolle. Videoissa on tekstitys, jonka saa halutessaan päälle tai pois.

Kuka materiaalia saa käyttää ja miten

Oppimateriaali on julkaistu CC-lisenssillä. Tarkempaa tietoa oppimateriaalin tekijöistä ja käyttöoikeuksista löytyy erilliseltä Tekijät-sivulta.

Toivomme oppimateriaalista olevan runsaasti hyötyä niin opettajille kuin oppilaille. Antoisia opiskeluhetkiä!