Linkki → Esitysgrafiikka

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Esitysgrafiikka

  1. Johdanto esitysgrafiikka-
    ohjelman käyttöön
  2. Diaesityksen luominen
  3. Diaesityksen muotoilu ja esittäminen

Esitysgrafiikka

Jaksossa opetetaan esitysgrafiikkaohjelman käytön perusteet sekä joitain edistyneemmän käytön sisältöjä. Luvuissa 2-3 työstetään projektitehtävää, joka nivoo yhteen jaksossa opiskeltuja sisältöjä.

Jakson esitiedot

Oppilas

Jakson luvut

  1. Johdanto esitysgrafiikkaohjelman käyttöön (0,5 oppituntia)
  2. Diaesityksen luominen (1 oppitunti)
  3. Diaesityksen muotoilu ja esittäminen (1,5 oppituntia)

Jakson läpikäyminen vie noin 3 oppituntia.

Jakson projektitehtävä

Tässä jaksossa toteutetaan laajempi projektitehtävä, jota työstetään lukujen 2-3 aikana. Tehtävä rakentuu siten, että jokaisessa luvussa opiskeltu uusi asia lisätään tehtävään eli tehtävä rakentuu pala palalta opiskeltujen asioiden myötä.

Jakson projektitehtävä on omasta ansioluettelosta tehtävä diaesitys. Diaesityksen pohjana voidaan käyttää Tekstinkäsittely-jaksossa tehtyä ansioluetteloa. Tarkoituksena on, että jakson aikana tehdään diaesitys, joka sitten jakson lopussa esitetään yleisölle.

Esimerkki jakson aikana tehtävästä diaesityksestä löytyy täältä.