Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Kopiointiehdot

© Antti Ekonoja 2012

Kopiointiehdot

Tämä teos on digitaalinen oppimateriaali. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen tai sen osan kopioiminen on kielletty, ellei kopiointiin ole saatu lupaa tekijänoikeuden haltijalta.

Teoksen tai sen osan digitaalinen muuntelu on ehdottomasti kielletty.

Lisätietoa luvista saa Antti Ekonojalta, antti.j.ekonoja@jyu.fi.

© Antti Ekonoja 2012