Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Alkusanat

© Antti Ekonoja 2012

Alkusanat

Tiedustelut:

Antti Ekonoja
Multarinne 7
41940 Vesanka
+358 40 765 6603
antti.j.ekonoja@jyu.fi

Tämä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) sähköinen oppimateriaali tehtiin vuonna 2012 väitöstutkimustani varten. Väitöstutkimus valmistui vuonna 2014. Siinä tutkittiin tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalien kehittämistä, hyödyntämistä ja roolia opetuksessa.

Tutkimuksen jälkeen vuodesta 2015 alkaen tämä materiaali on vapaasti opettajien ja oppilaiden hyödynnettävissä ei-kaupallisessa toiminnassa. Koska materiaali on tehty jo vuonna 2012, kaikki materiaalin aineistot eivät kuitenkaan ole välttämättä enää täysin ajantasaisia. Materiaalin tekijä ei vastaa materiaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai vanhentuneista tiedoista.

Tämän oppimateriaalin kehitystyön pohjalla on ollut vuonna 2009 julkaisemani oppikirja Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito (kirjan WWW-sivut). Suurin osa tämän oppimateriaalin aineistosta on kyseisestä oppikirjasta. Myös tämän oppimateriaalin värimaailma on pitkälti sama kuin edellä mainitussa oppikirjassa.

Tämä oppimateriaali on suunnattu etupäässä perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetukseen. Uskon kuitenkin materiaalin sopivan etenkin asiasisältönsä puolesta myös lukio-opetukseen.

Oppimateriaali on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen osio vienee aikaa perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetuksessa noin 26-35 oppituntia, eli sillä pystyy opettamaan kokonaisen kurssin ja aikaa jää esimerkiksi myös mahdollisen kokeen pitämiselle ja kertaukselle. Varsinaisessa osiossa käydään läpi keskeisimmät tieto- ja viestintätekniikan asiat.

Lisätieto-osio syventää varsinaisessa osiossa opittuja asioita ja tuo myös harjoitustyön mukaan opetukseen. Lisätieto-osio vienee aikaa perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien opetuksessa noin 13-24 oppituntia harjoitustyön laajuudesta riippuen, eli sitä voi suositella materiaaliksi varsinaisen osion jatkokurssille tai syventäväksi lisämateriaaliksi peruskurssille.

Varsinaisen osion ja lisätieto-osion yhteydessä on kerrottu osioiden eri lukuihin käytettäväksi suunnitellut tuntimäärät oppimateriaalin ensisijaista kohderyhmää (perusopetuksen 7.-9. vuosiluokat) silmällä pitäen. Materiaalin lopussa on tietotekniikan sanasto, johon on koottu mm. oppimateriaalissa esiin tulleita tietotekniikan termejä selityksineen.

Materiaalin jokaisen pääluvun alussa opiskelijalle kerrotaan, mitä kyseisessä luvussa tulisi oppia ja miten oppimia asioita voisi esimerkiksi hyödyntää. Lukujen lopussa on puolestaan yhteenveto-osio, jossa tiivistetään kyseisen luvun tärkeimmät asiat. Lukujen lopusta löytyvät myös tehtävät sekä 1-2 lisätietokappaletta, jotka opiskelijoiden on tarkoitus käydä läpi itsenäisesti, jos aika siihen riittää. Materiaalissa keltaisella tekstikehyksellä on korostettu vinkkejä, jotka nopeuttavat ja helpottavat työskentelyä.

Tekstin ja kuvien lisäksi oppimateriaalista löytyy ruutukaappausvideoita, jotka sijaitsevat Youtubessa, mutta ovat myös upotettu suoraan oppimateriaalin lukuihin. Osa oppimateriaalin tehtävistä on automaattisesti tarkistettavia, eli opiskelija voi tarkistaa tehtävän heti sen tehtyään nappia painamalla.

Oppimateriaalin esimerkeissä käytettävät oleellisimmat ohjelmistot ovat seuraavat:

Navigointi oppimateriaalissa tapahtuu pääasiassa kaikissa luvuissa olevan päänavigointipalkin kautta, josta pääsee etusivulle, sisällysluetteloon sekä kyseisen luvun alalukuihin. Etusivulle pääsee kaikilta sivuilta myös klikkaamalla ylätunnisteen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -tekstiä.

Opettajan on mahdollista saada oppimateriaalin mukana lisäksi opettajan lisämateriaali, joka sisältää oppimateriaalin tehtävien vastaukset sekä esimerkkikokeita.

Toivon oppimateriaalista olevan runsaasti hyötyä sekä sitä käyttäville opettajille että opiskelijoille. Mieleenpainuvia opiskeluhetkiä!

Jyväskylässä 25.6.2012 ja 9.1.2015 (täydennykset käyttöehtoihin)

Antti Ekonoja
yliopistonopettaja, FT