Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Sisällysluettelo

© Antti Ekonoja 2012

Sisällysluettelo

Varsinainen osio

Tietotekniikan perusteet Tietokone
Käyttöjärjestelmä
Ohjelmat
Resurssienhallinta ja leikepöytä
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Internet ja tietoturva Internet
Tiedonhaku Internetistä
Netiketti
Tekijänoikeus
Tietoturva
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyn perusteet
Fonttimuotoilu
Kappalemuotoilu
Sivun asetukset
Kuvan lisääminen
Taulukon lisääminen
Luettelot
Ylä- ja alatunniste sekä sivunumerointi
Muita hyödyllisiä toimintoja
Tyylit
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Esitysgrafiikka Esitysgrafiikan perusteet
Esityksen luominen
Erilaisten elementtien lisääminen esitykseen
Esityksen ulkoasun muokkaaminen
Tehosteiden käyttäminen
Hyödyllisiä asioita esitystä rakentaessa
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Taulukkolaskenta Taulukkolaskennan perusteet
Taulukot
Kaaviot
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Kuvankäsittely Kuvankäsittelyn perusteet
Skannaus
Kuvan muokkaaminen
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

WWW-sivujen tekeminen WWW-julkaisemisen perusteet
WWW-sivun (XHTML) rakenne
Kokonainen WWW-sivusto
Tarvittavia XHTML-elementtejä
Muotoilujen tekeminen
Koodiesimerkkejä
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Lisätieto-osio

Tekstinkäsittelyn jatko-osio Omien tyylien tekeminen
Dokumentin jakaminen osiin
Monipuolisten sivunumerointien tekeminen
Tekstikehyksen tekeminen
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Esitysgrafiikan jatko-osio Ylä- ja alatunniste
Jäsennysnäkymän käyttö
Automaattisesti etenevän esityksen tekeminen
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Taulukkolaskennan jatko-osio Laskutoimitukset ja funktiot
Tyylit
Yhteenveto
Tehtävät
Lisätietoa

Harjoitustyö Lukukohtaiset harjoitustyöt
Laajat harjoitustyöt

Tietotekniikan sanasto