Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Internet ja tietoturva

© Antti Ekonoja 2012

Internet ja tietoturva

Internet ja tietoturva

Tässä luvussa opit mm. seuraavia asioita:

Oppimistasi asioista on sinulle mm. seuraavanlaista hyötyä:

Internet

Internet oli aluksi lähinnä yliopisto-opiskelijoiden tietoverkko, mutta 1980-luvun lopulla myös yritykset alkoivat kiinnostua Internetin hyödyntämisestä. Vuodesta 1993 alkaen Internet alkoi levitä myös kotikäyttäjille ja siitä lähtien Internetin käyttäjien määrä on kasvanut runsaasti vuosi vuodelta. Nykyään Internet on julkisesti saatavilla oleva, maailmanlaajuinen, useista yhteen liitetyistä tietoverkoista muodostuva järjestelmä.

Internet-yhteys:

Jotta Internetiä voi käyttää, tietokoneessa täytyy olla Internet-yhteys. Internet-yhteys voidaan muodostaa esimerkiksi lähiverkon kautta, laajakaistayhteytenä (esimerkiksi ADSL) tai matkapuhelinverkon kautta (esimerkiksi nettitikku tai kännykkä). Aikaisemmin käytössä oli myös perinteinen puhelinmodeemi. Internet-yhteyksien nopeus vaihtelee runsaasti, mutta voidaan sanoa kaikkien lähiverkko- ja laajakaistayhteyksien olevan riittävän nopeita normaaliin Internet-käyttöön. Sen sijaan matkapuhelinverkon mobiiliyhteyksien nopeus vaihtelee paljon paikasta riippuen. Kaupunkien keskustoissa yhteydet ovat hyviä, mutta syrjäseuduilla taas usein turhan hitaita vähänkin raskaampaan käyttöön. Kotikoneiden suosituin Internet-yhteys on ADSL-laajakaistayhteys.

Internetin palvelut:

Useasti ajatellaan, että Internet-sivut ovat yhtä kuin Internet. Kuitenkin WWW-sivut (WWW - World Wide Web) ovat vain yksi Internetin palveluista. Toki WWW on Internetin ylivoimaisesti suosituin palvelu. Internet-sivujen osoitteita kutsutaan URL:eiksi.

Toinen Internetin suosittu palvelu on sähköposti eli e-mail. Sähköpostia käyttääkseen tarvitsee sähköpostiosoitteen, jonka saa useasti koulusta, työpaikalta tai Internet-yhteyden palveluntarjoajalta. Myös Internetistä on mahdollisuus saada ilmaisia sähköpostiosoitteita, esim. Gmail on hyvin suosittu palveluntarjoaja. Sähköpostilla voi lähettää joko pelkästään kirjoitettua tekstiä tai myös liitetiedostoja. Kovin isoja liitetiedostoja (max. 10 Mt) ei kuitenkaan kannata sähköpostin välityksellä siirtää. Sähköpostia voi lukea ja lähettää joko webmail-tyyppisesti, eli menemällä tiettyyn WWW-osoitteeseen tai erillisellä sähköpostiohjelmalla. Windows 7 -käyttöjärjestelmä sisältää Windows Liven sähköposti (Windows Live Mail) nimisen sähköpostiohjelman. Toinen suosittu sähköpostiohjelma on Mozilla Thunderbird, jonka saa ladattua ilmaiseksi Internetistä.

Internet yhdistää ihmiset

Muita Internetin palveluja ovat esimerkiksi FTP (File Transfer Protocol) sekä keskusteluryhmät, Chat ja verkkopuhelut. FTP on tarkoitettu tiedostojen siirtoon Internetin välityksellä. Esimerkiksi WWW-sivut siirretään yleensä Internetiin FTP-yhteyden avulla. Siirtämiseen tarvitaan erillinen FTP-ohjelma. Nykyään tiedostojen siirtoon käytetään myös vertaisverkkoja. Keskusteluryhmissä keskustellaan toisten Internetin käyttäjien kanssa erilaisista aiheista. Keskusteluihin voi osallistua WWW:n kautta tai sähköpostiohjelmalla.

Chat on reaaliaikainen keskustelufoorumi, jossa viesti tulee heti kirjoitettaessa näkyviin muille keskustelun osapuolille. Suosittuja Chat-palveluja ovat IRC (Internet Relay Chat) ja Messenger, joka tulee Windows 7 -käyttöjärjestelmän mukana. Niitä kutsutaan myös pikaviestimiksi. Molempien käyttöön tarvitaan erillinen ohjelma. Lisäksi Chat-palveluja on myös WWW:ssä. Viime vuosina kovasti yleistynyt Internet-palvelu on verkkopuhelut, eli ilmaiset puhelut Internetiä hyväksi käyttäen. Verkkopuhelut voivat sisältää äänen lisäksi myös videokuvaa, jolloin puhutaan videopuheluista. Tunnetuin Internet-puheluihin käytetty ohjelma on Skype.

Sosiaalisen median palveluita:

Sosiaalista mediaa voitaisiin myös pitää yhtenä Internetin uutena ja huippusuosittuna palveluna. Toisaalta sitä voidaan myös pitää palveluna, joka hyödyntää Internetin eri palveluja. Sosiaalisen median palveluistahan esimerkiksi blogit ja wikit ovat WWW-sivuja, Facebook sisältää mm. pikaviestintää ja Youtuben kautta jaetaan videotiedostoja. Sosiaalisessa mediassa oleellista on, että käyttäjät itse luovat sisältöjä palveluihin. Sosiaalisen median sanastossa sosiaalinen media määritellään olevan "tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita". Sosiaalisen median myötä ihmisten aktiivisuus Internet-viestinnässä ja sisällön luomisessa Internetiin on lisääntynyt merkittävästi.

Internet-selain:

WWW-sivujen selailuun tarvitaan Internet-selain. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä on mukana Internet Explorer -selain. Muita suosittuja selaimia ovat ilmaiseksi Internetistä ladattavat Mozilla Firefox ja Google Chrome. WWW-sivuilta voi kopioida tekstiä maalaamalla tekstin ja valitsemalla Muokkaa | Kopioi (Edit | Copy). Kuvan voi kopioida klikkaamalla kuvan päällä hiiren kakkospainikkeella (yleensä hiiren oikeanpuoleinen painike) ja valitsemalla Tallenna kuva nimellä (Save picture as). Sen jälkeen valitaan tallennuskohde sekä tiedostonimi ja painetaan Tallenna (Save). Tiedoston tallentaminen toimii muuten samalla tavalla, mutta hiiren kakkospainikkeen klikkauksen jälkeen valitaankin Tallenna kohde nimellä (Save target as). Muista aina Internetistä tietoa kopioidessa myös tekijänoikeudet! Seuraavassa kuvassa on Internet Explorer 9 -selaimen tärkeimmät osat.

Internet Explorer 9 -selain

Kuva: Internet Explorer 9 -selain

Hyödyllisiä WWW-sivuja:

Tiedonhaku Internetistä

Internet on nykyään yksi merkittävimmistä tiedonjakelun välineistä. Nykyään Internetistä luetaan runsaasti uutisia, selaillaan aikatauluja tai erilaisia karttapalveluja. Lisäksi Internetiä käytetään paljon tietosanakirjan tapaan, jolloin Internetin hakukoneista on tullut tehokas tapa etsiä tietoa WWW:stä. Hakukonetta voisikin verrata kuvainnollisesti tietosanakirjan sisällysluetteloon. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei WWW-sivuja valvo kukaan, joten tiedon luotettavuuteen kannattaa suhtautua varauksella. Kuitenkin esimerkiksi Google on hyvä lähtökohta tiedon hakemiselle. Google onkin maailman suosituin hakukone. Muita suosittuja hakukoneita ovat Yahoo! ja Bing.

Kirjastot.fi

Kuva: Kirjastot.fi on yksi luotettava tiedonhaun WWW-sivusto

Hakukoneet toimivat seuraavasti:

Netiketti

Netiketti tarkoittaa Internetissä (sähköposti, WWW-sivut, blogit, uutisryhmät jne.) tapahtuvassa kommunikoinnissa käytettäviä hyviä tapoja, "netin etikettiä". Se on kehitetty, jotta Internetin käyttö olisi kaikille mahdollisimman mukavaa, turvallista ja hyödyllistä. Netikettejä löytyy Internetistä useita (esimerkiksi http://www.internetopas.com/netiketti/).

Netiketin pääkohdat:

Netiketin valvoja

Netiketin lähde: http://www.internetopas.com/netiketti/

Taiteilija

Tekijänoikeus

Luemme kirjoja, katselemme videoita, käymme elokuvissa, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja CD-levyille tallennettuja tuotteita. Nämä kaikki ovat tavallisia asioita ja tapahtumia. Aina emme ehkä tule ajatelleeksi niihin liittyviä oikeuksia - tekijänoikeuksia. Ihmisten luova työ mahdollistaa sen, että voimme nauttia näistä tuotteista: teoksista ja tapahtumista. Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Osaltaan se varmistaa luovuuden jatkumisen ja tekijöiden toimeentulon.

Hyödyllisiä tekijänoikeussivuja:

Miten tekijänoikeus syntyy?

Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään. Suoja alkaa heti teoksen luomishetkestä suoraan lain nojalla. Mitään muodollisuuksia, esimerkiksi rekisteröintiä tai copyright-merkin (©) käyttöä ei edellytetä.

Mikä on teos?

Teos on itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Teoksia voivat olla mm. sävellykset, kirjalliset ja suulliset esitykset, valokuvat, tietokoneohjelmat, kartat, näytelmät, elokuvat, piirustukset sekä taideteollisuuden ja käsityön tuotteet.

Kuka saa tekijänoikeussuojaa?

Tekijänoikeussuoja kuuluu teoksen tekijälle. Tekijänä pidetään sitä, joka on luonut teoksen. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Yhteisöt voivat saada tekijänoikeussuojaa vain ihmisiltä siirtyneiden oikeuksien perusteella.

Mitä on piratismi?

Piratismi on ammattimaista, ilman oikeudenhaltijoiden lupaa tapahtuvaa tallenteiden valmistamista tai kopiointia. Piratismia on myös tällaisten laittomien tuotteiden maahantuonti ja levittäminen yleisölle. Piratismia on myös tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton välittäminen Internetin välityksellä. Piratismissa liikkuvia laittomia tuotteita sanotaan piraattituotteiksi.

Mikä on esimerkiksi kiellettyä tekijänoikeuksien perusteella?

Esimerkkejä siitä, mikä on sallittua:

Rangaistukset väärinkäytöstilanteissa:

Tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston lainvastaisesta käyttämisestä seuraa hyvitysvelvollisuus ja velvollisuus korvata kaikki käytöstä aiheutunut vahinko. Hyvityksen ja korvauksen saa oikeudenhaltija. Tahallinen, ansiotarkoituksessa tehty törkeä tekijänoikeuden loukkaus on tekijänoikeusrikos. Siitä voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeuteen. Lievemmistä tekijänoikeusrikkomuksista rangaistaan sakolla.

Tekijänoikeusasioiden lähde: http://www.antipiracy.fi/

Tietoturva

Yleensä kouluissa ja työpaikoilla tietoturvasta huolehtivat erityiset siihen koulutetut henkilöt (unohtamatta silti sielläkään "maalaisjärjen" käyttöä lisäturvana). Kotikoneesi tietoturva on sen sijaan täysin omalla vastuullasi. Etenkin, jos sinulla on Internet-yhteys käytössäsi, on tietoturva-asioiden oltava kunnossa. Ohjeita tietoturvan parantamiseksi löydät tämän materiaalin lisäksi muun muassa Internetistä osoitteista http://www.tietoturvaopas.fi/ ja http://www.tietoturvakoulu.fi/. Lisäksi esimerkiksi Googlella hakemalla löytyy linkkejä niin maksullisiin kuin ilmaisiinkin tietoturvaohjelmistoihin.

Windows 7 -käyttöjärjestelmässä oman tietokoneen tietoturvan tasoa voi tarkastella Toimintokeskuksessa (Action Center) kohdasta Suojaus (Security). Toimintokeskus löytyy Ohjauspaneelista (Control Panel) ryhmästä Järjestelmä ja suojaus (System and Security). Toimintokeskuksen avulla voi tarkastaa oman tietokoneen suojauksen riittävyyden ja muokata tietoturva-asetuksia. Seuraavaksi käydään läpi, mitä tietoturvauhkia on olemassa ja sen jälkeen esitellään keinoja tietoturvan parantamiseksi.

Toimintokeskus

Kuva: Windows 7 -käyttöjärjestelmän Toimintokeskuksen Suojaus-kohta

Erilaisia tietoturvauhkia:

Virusvaara

Viruskuvausten lähde: Raija Kukkonen, TKK: Viruksia, matoja ja troijalaisia (2003)

Palomuuri:

Palomuuri on ohjelmisto tai laite, joka estää luvattomat yhteydet koneellesi. Sen avulla voit estää mm. lukuisten matojen ja troijalaisten pääsyn koneellesi. Useimmat virukset siis leviävät nykyään suoraan koneelta toiselle verkon kautta, käyttäen hyväkseen käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen tietoturva-aukkoja. Tämän takia palomuuri onkin nykyään tärkein asia virusten tulemisen ehkäisemisessä. Useimmat palomuurit estävät myös haitallisen liikenteen koneeltasi ulospäin. Palomuuri voi olla erillinen fyysinen laite, mutta kotikoneissa yleisempiä ovat palomuuriohjelmistot. Windows 7 -käyttöjärjestelmä sisältää oman palomuurin ja lisäksi Internetissä on tarjolla useita ilmaisia palomuuriohjelmia, muun muassa ZoneAlarm. Windowsin oma palomuuri löytyy Ohjauspaneelista (Control Panel) ryhmästä Järjestelmä ja suojaus (System and Security) valinnan Windowsin palomuuri (Windows Firewall) takaa. Palomuurin käyttäminen on siis välttämätöntä, mikäli haluat koneesi toimivan ongelmitta!

Windowsin palomuuri

Kuva: Windowsin palomuuri käytössä

Tietoturvapäivitykset:

Sekä käyttöjärjestelmän että käytettävien ohjelmistojen päivittäminen on tarpeellista, jotta mahdolliset tietoturva-aukot saadaan tukittua. Ohjelmistoista tärkeimpiä päivitettäviä ovat tietoturvaohjelmistot (palomuuriohjelmisto ja virustorjuntaohjelmisto) sekä Microsoft Office -paketin ohjelmat. Esimerkiksi Windows 7 -käyttöjärjestelmä on ilman tietoturvapäivityksiä varsin haavoittuvainen. Käyttöjärjestelmä kannattaa laittaa päivittämään itse itseään päivittäin. Automaattisia päivityksiä pääsee asettamaan Ohjauspaneelista (Control Panel) ryhmästä Järjestelmä ja suojaus (System and Security) löytyvän Windows Update -valinnan takaa.

Windows Update

Kuva: Windows Update

Valitsemalla Windows Update -ikkunasta Muuta asetuksia (Change settings) pääsee säätämään automaattisia päivityksiä. Microsoft Office -paketin ohjelmien päivityksiä voi hakea kätevästi myös Windows Updaten kautta valitsemalla kohdan Anna minulle Microsoft-tuotteiden päivitykset ja tarkista valinnaisten Microsoft-ohjelmistojen päivitysten saatavuus, kun päivitän Windowsin (Give me updates for Microsoft products and check for new optional Microsoft software when I update Windows). Käyttämäsi palomuuri-, virustorjunta- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmien ohjeista löydät neuvot niiden ajan tasalla pitämiseksi. Windowsin palomuuri päivittää itse itseään automaattisesti ja näin tekevät yleensä lähes kaikki tietoturvaohjelmistot.

Windowsin automaattinen päivitys

Kuva: Windowsin automaattisten päivitysten asetusten muuttamisikkuna

Virustorjunta ja haittaohjelmilta suojautuminen:

Huolimatta palomuurista ja tietoturvapäivityksistä, saattaa koneellesi silti päästä viruksia ja muita haitallisia ohjelmia esimerkiksi lataamistasi tiedostoista. Virustorjuntaohjelma ja haittaohjelmien torjuntaohjelma estävät viruksen tai haittaohjelman havaitessaan sen toiminnan tai poistavat sen kokonaan koneelta tai tiedostosta. Lisäksi virustorjuntaohjelma yleensä tarkastaa saapuvat ja lähtevät sähköpostit virusten varalta. Windows 7 -käyttöjärjestelmän mukana ei suoraan tule omaa virustorjuntaohjelmaa, mutta haittaohjelmien torjuntaohjelma Windows Defender tulee. Se löytyy helpoiten menemällä Ohjauspaneeliin (Control Panel) ja kirjoittamalla siellä hakukenttään Windows Defender. Microsoftin WWW-sivuilta voi kuitenkin ladata ja asentaa ilmaiseksi ohjelman Microsoft Security Essentials, joka hoitaa sekä virustorjunnan että haittaohjelmien torjunnan.

Nykyään sama ohjelma hoitaakin usein siis sekä virustorjunnan että haittaohjelmien torjunnan. Tietokoneella tulee olla yhtä aikaa käytössä vain yksi virustorjunta-/haittaohjelmien torjuntaohjelma, sillä useamman samantyyppisen ohjelman yhtäaikainen käyttö sotkee ohjelmien toiminnan. Esimerkiksi käytettäessä Microsoft Security Essentials -ohjelmaa, yhtä aikaa ei tule käyttää Windows Defender -ohjelmaa. Koneelle kannattaa siis asentaa Microsoft Security Essentials tai hankkia joku muu kaupallinen tai ilmainen ohjelma. Molemman tyyppisiä ohjelmia on olemassa runsaasti. Kaupallisissa ohjelmissa on yleensä enemmän ominaisuuksia, mutta yleensä peruskäyttäjä pärjää hyvin myös ilmaisella ohjelmalla. Linkkejä ohjelmiin löytyy esimerkiksi Googlella hakemalla. Tunnettuja kaupallisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Norton AntiVirus ja F-Secure Anti-Virus. Ilmaisia vaihtoehtoja Microsoft Security Essentialsin lisäksi ovat esimerkiksi avast! Free Antivirus ja Avira Free Antivirus.

Microsoft Security Essentials

Kuva: Microsoft Security Essentials on tarkistanut tietokoneen virusten ja haittaohjelmien varalta

Maalaisjärki:

Palomuuri, tietoturvapäivitykset, virustorjuntaohjelmistot ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot ovat tärkeitä asioita tietoturvan ylläpidossa, mutta unohtaa ei sovi myöskään maalaisjärkeä. Ihminen käyttäytymisellään on itse suurin tietoturvauhka. Seuraavissa kohdissa kerrotaan, miten maalaisjärjen tulisi toimia tietoturvan parantamisessa.

Maalaisjärjen käyttö

Varmuuskopiointi:

Varmuuskopioiden tekeminen kuuluu osittain jo maalaisjärkeenkin. Tietokone on laite, joka voi rikkoutua jonakin päivänä. Tällöin on tärkeää, että tärkeistä tiedostoista on varmuuskopiot tallella. Varmuuskopioita tulee tehdä säännöllisesti, sillä muuten niistä ei ole hyötyä. Varmuuskopioita voidaan tehdä esimerkiksi Internetin palvelimille, USB-muistitikuille, CD-levyille, DVD-levyille ja ulkoisille kiintolevyille. Myös tulostettu tekstitiedosto on tavallaan varmuuskopio. Windows 7:ssa on oma varmuuskopiointitoiminto, jota kannattaa hyödyntää. Se löytyy Ohjauspaneelista (Control Panel) ryhmästä Järjestelmä ja suojaus (System and Security) valinnan Varmuuskopioi ja palauta (Backup and Restore) takaa.

Ruutukaappausvideo: Tietoturva-asetusten tutkiminen ja säätäminen Windows 7:ssa

Vitsi palomuurista

Yhteenveto

Tehtävät

Tehtävissä 1-16 kirjoita vastaukset tekstitiedostoon haluamallasi kirjoitusohjelmalla (esim. WordPad). Tallenna tiedosto lopuksi opettajan ilmoittamaan sijaintiin.

 1. Millaisia erilaisia Internet-yhteyksiä on olemassa? Etsi Internetistä lisäksi tietoa eri yhteyksien yhteysnopeuksista.
 2. Kerro erilaisista Internetin palveluista.
 3. Etsi Internetistä erilaisia määritelmiä sosiaaliselle medialle. Etsi ainakin kolme eri määritelmää. Mikä niistä mielestäsi kuvastaa sosiaalista mediaa parhaiten?
 4. Listaa mitä kaikkia sosiaalisen median palveluita käytät. Mihin käyttötarkoitukseen käytät mitäkin palvelua?
 5. Harjoittele tiedonhakua Internetistä etsimällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Voit käyttää tiedonhakuun esimerkiksi mieliselaintasi.
  1. Mistä maantieteellisestä seikasta paikkakunta nimeltä Piippola tunnetaan?
  2. Kuinka pitkä oli Arsi Harjun voittotyöntö Sydneyn olympialaisissa?
  3. Mikä on El Niño ja miten se vaikuttaa?
  4. Millä metrolinjalla pääset New Yorkissa Manhattanilta JFK-lentokentälle? Paljonko kyseinen matka maksaa?
  5. Mikä elokuva kuvattiin osittain Ko Phi Phi Don -saarella?
  6. Kuka voitti vuonna 2005 Suomen Idolsin?
  7. Mitä tarkoittaa suomeksi cartera?
 6. Miksi Netiketti on kehitetty?
 7. Etsi Internetistä eri Netikettejä ja vertaile niitä. Mitä eroja löydät?
 8. Vastaa seuraaviin tekijänoikeuteen liittyviin kysymyksiin. Etsi tarvittaessa tietoa Internetistä.
  1. Tarvitaanko ©-merkintää tuotteessa, jotta se olisi tekijänoikeuksien alainen?
  2. Saatko kopioida musiikkia netistä omaan käyttöösi?
  3. Saako kopion myydä eteenpäin?
  4. Saatko ottaa netistä tekstiä tai kuvan, jonka laitat esitelmääsi?
  5. Saatko polttaa kaverillesi laillisesti ostamasi musiikkilevyn?
  6. Onko piraattikopion ostaminen laitonta?
  7. Miten tekijänoikeusrikkeistä rangaistaan?
 9. Mitä virustyyppejä on olemassa?
 10. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä tietoturvan ylläpitämisessä?
 11. Mikä on palomuuri? Millaisia palomuureja on olemassa?
 12. Miksi palomuuri on tietoturvan kannalta virustorjuntaohjelmistoa tärkeämpi?
 13. Miten käyttöjärjestelmän saa päivittämään itseään automaattisesti?
 14. Miten voit omalla käyttäytymiselläsi parantaa tietoturvaa?
 15. Miten saat selville sen, onko oman tietokoneesi tietoturva kunnossa?
 16. Miten ja minne varmuuskopiointi tehdään?
 17. Täytä ristikko vihjeiden mukaan. Tarkista lopuksi ristikko sen alla olevaa painiketta klikkaamalla.
  Ristikko vaatii toimiakseen JavaScriptin.
 18. Valitse joku virustyyppi ja tee siitä esitelmä käyttäen hyväksi Internetiä. Tee esitelmä haluamallasi ohjelmalla ja tallenna se opettajan ilmoittamaan sijaintiin.

Lukuun liittyvät harjoitustyöt

Lisätietoa

WLAN (Wireless Local Area Network):

WLAN on paikallisverkko, jossa Internet-yhteys muodostetaan langattomasti tukiaseman ja loppukäyttäjän tietokoneen välillä erityisen WLAN-verkkokortin avulla. Langattomuus onkin teknologian suurin etu, joten se on yleistymässä koti- ja toimistoympäristössä.

WLAN-teknologiaa voidaan käyttää verkkoyhteyden tarjoamiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Myös hotellit ja lentokentät ovat alkaneet tarjota langatonta Internet-yhteyttä asiakkailleen. Harvaan asutuilla seuduilla langattoman yhteyden tarjoaminen loppukäyttäjille voi tulla edullisemmaksi, jos valmista kiinteää verkkoa, kuten puhelin- tai kaapelitelevisioverkkoa, ei ole hyödynnettävissä.

WLAN-teknologiassa ei varata jokaiselle loppukäyttäjälle omaa taajuuskaistaa, vaan tietyn alueen käyttäjät jakavat kaistan toisten saman alueen käyttäjien kanssa. Yhteysnopeus riippuu toisten samanaikaisten käyttäjien määrästä. Normaalisti maksimiyhteysnopeus on kotikäyttöön suunnatuissa laitteissa vähintään 54 Mbps, joten WLAN-yhteys kilpailee nopeudessa hyvin kiinteiden verkkoyhteyksien kanssa.

WLAN-yhteyttä käytetään usein kiinteän laajakaistayhteyden, esimerkiksi ADSL-yhteyden, viimeisenä osana yhdistämään useita käyttäjiä langattomasti verkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi toimistossa ADSL-yhteyden päähän yhdistetään WLAN-tukiasema, johon käyttäjät muodostavat langattoman yhteyden.

WLAN-teknologian suosio on kasvussa. Etenkin kannettavissa tietokoneissa ja tablet-laitteissa WLAN-tekniikkaa käytetään paljon. WLAN-tekniikan ansiosta kannettava tietokone tai tablet-laite on yhteydessä Internetiin kaikkialla, missä on tarjolla vapaita WLAN-verkkoja. Myös uudet älypuhelimet osaavat käyttää WLAN-tekniikkaa. Muutamat isot kaupungit Suomessa tarjoavat jo tällä hetkellä vapaita WLAN-verkkoja keskustoissaan, joten tulevaisuudessa Internetiä on entistäkin helpompi käyttää milloin vaan, mistä vaan ja melkeinpä myös millä vaan, eikä se edes maksa mitään.

Lisätietoa

Oikeaoppinen sähköpostiviestiin vastaaminen:

Nykypäivänä sähköpostiviestintä on jokapäiväistä arkea. Kaverisi voi kysyä sinulta asioita sähköpostilla ja vastaat hänelle sähköpostilla näihin kysymyksiin. Mutta tiesitkö, että sähköpostiin vastaamiseen on olemassa omat "säännöt", jotka voidaan lukea kuuluviksi sähköpostietikettiin?

Saat esimerkiksi seuraavan viestin:

Hei Antti!

Sopisiko sinulle tulla huomenna illalla pelaamaan jalkapalloa?

Entäpä mitä ajattelit tehdä ensi viikonloppuna?

T. Pekka

Kun vastaat tähän viestiin oikeaoppisesti, tulee sinun lainata aikaisempaa viestiä ja kirjoittaa vastauksesi lainauksen alapuolelle. Näin ollen vastaanottajan on helppo huomata, mihin kysymykseen vastasit mitäkin. Lainatut rivit tulee aloittaa ">"-merkillä. Vastauksesi voisi olla oikeaoppisesti kirjoitettuna esimerkiksi seuraava:

Hei Pekka!

> Sopisiko sinulle tulla huomenna illalla pelaamaan jalkapalloa?
Kyllä sopii mainiosti, tulen kentälle seitsemältä.

> Entäpä mitä ajattelit tehdä ensi viikonloppuna?
Ei mitään ihmeellistä, käyn varmaan lenkillä ja elokuvissa Lindan kanssa.

Nähdään huomenna!

T. Antti