Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Harjoitustyö

© Antti Ekonoja 2012

Harjoitustyö

Harjoitustyö

Tässä luvussa opit mm. seuraavia asioita:

Oppimistasi asioista on sinulle mm. seuraavanlaista hyötyä:

Lukukohtaiset harjoitustyöt

Lukukohtaisiin harjoitustöihin on suunniteltu käytettävän aikaa noin 2-4 oppituntia. Ne voi tehdä joko yksin tai parin kanssa opettajan ohjeiden mukaan. Jokainen harjoitustyö käsittelee kirjan tietyn osa-alueen aihepiiriä. Sama harjoitustyö voi vaatia tietystä aiheesta sekä varsinaisen että lisätieto-osion asioiden osaamista.

Tietotekniikan perusteet

Vaihtoehto 1:

Tee esitelmä aiheesta tietokone (mikrotietokoneen syntyminen, nykyaikaisen tietokoneen osat, kannettavat tietokoneet, miniläppärit, tabletit yms.). Hyödynnä esitelmän teossa Windowsista löytyviä apuohjelmia, kuten Paintia kuvien tekemisessä. Esitelmän voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Pituusvaatimus on kaksi sivua.

Vaihtoehto 2:

Tee esitelmä Windows 7 -käyttöjärjestelmästä. Tutki esimerkiksi, mitä apuohjelmia käyttöjärjestelmästä löytyy. Selvitä lisäksi Ohjauspaneelin, Resurssienhallinnan ja leikepöydän käyttö sekä merkitys käyttöjärjestelmän toiminnalle. Esitelmän voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Pituusvaatimus on kaksi sivua.

Vaihtoehto 3:

Tee ruutupaperille ristikko, jonka sanojen aiheena on tietotekniikan perusteet. Kehitä ristikkoon vaakasuoraan 10 eri kohtaa siten, että pystysuoraan muodostuu myös joku tietotekniikan perusteisiin liittyvä sana. Kun olet saanut ristikon valmiiksi, anna se jollekin kaverillesi ja pyydä häntä täyttämään tekemäsi ristikko. Täytä itse vastaavasti kaverisi tekemä ristikko.

Internet ja tietoturva:

Vaihtoehto 1:

Keksi 10 tiedonhakutehtävää Internetistä. Tehtävien tekemisen jälkeen vaihda tehtävät jonkun kaverisi kanssa ja etsi vastaukset Internetistä hänen keksimiin tehtäviin. Pohdi lopuksi Internetin tiedonhaun luotettavuutta.

Vaihtoehto 2:

Tee esitelmä siitä, mitä kaikkea kotitietokoneen tietoturvassa tulee ottaa huomioon. Esitelmän voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Pituusvaatimus on kaksi sivua.

Vaihtoehto 3:

Etsi Internetistä tekijänoikeussivustoja ja aiheeseen liittyviä keskustelupalstoja. Tarkastele, millaisista asioista sivustoilla keskustellaan tällä hetkellä. Tee tämän jälkeen esitelmä tekijänoikeuksista. Mitkä ovat suurimmat ongelmat tekijänoikeuskysymyksissä tällä hetkellä? Esitelmän voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Pituusvaatimus on kaksi sivua.

Vaihtoehto 4:

Etsi Internetin avulla esimerkkiviruksia viime vuosilta eri virustyypeistä. Tee 1-2 sivun pituinen esitelmä aiheesta. Esitelmän voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Kerro esitelmässä löytämiesi virusten nimet ja virustyypit sekä se, minkälaista tuhoa mikin virus aiheutti saastuneille tietokoneille.

Tekstinkäsittely:

Vaihtoehto 1:

Tee Wordilla kahden sivun pituinen kertomus jostakin kesä- tai talvilomaasi kuuluneesta tapahtumasta tai matkasta. Hyödynnä työssäsi fontti- ja kappalemuotoiluja. Lisää työhön merkitty luettelo ja kuva. Laita työhön sivunumerot ja ylätunnisteeseen oma nimesi. Liitä työhösi myös yksi taulukko.

Vaihtoehto 2:

Tee Wordilla kahden sivun pituinen artikkeli harrastuksestasi. Tee työsi kaikki muotoilut kuvia lukuun ottamatta tyylien avulla. Tee artikkelin tekstikappaleille omat tyylit, joissa käytät itse keksimääsi muotoilua. Tee artikkelin alkuun automaattinen sisällysluettelo, johon tulee artikkelin väliotsikot.

Vaihtoehto 3:

Tallenna tiedosto tkharjoitus.docx omalle tietokoneellesi ja avaa kyseinen tiedosto. Dokumentista löytyvät mm. seuraavat tyylit:

Tutki, mitä ominaisuuksia miltäkin tyyliltä löytyy. Listaa samaan dokumenttiin kunkin tyylin ominaisuudet.

Esitysgrafiikka:

Vaihtoehto 1:

Tee vähintään viiden dian pituinen diaesitys jostakin kesä- tai talvilomaasi kuuluneesta tapahtumasta tai matkasta. Käytä jotakin valmista suunnittelumallia (teemaa) ja tehosteita. Lisää esitykseen tekstin lisäksi myös kuvia. Kuvia voit etsiä esimerkiksi Internetistä.

Vaihtoehto 2:

Tee automaattisesti etenevä diaesitys harrastuksestasi. Esityksessä tulisi olla 4-6 diaa ja sen tulisi kestää yhteensä kaksi minuuttia. Esityksessä on siis käytettävä dian vaihtumisen ajoituksia sekä dian sisäisten elementtien ajoituksia. Esitykseen voit etsiä kuvia Internetistä.

Vaihtoehto 3:

Tallenna tiedosto egharjoitus.pptx omalle tietokoneellesi ja avaa kyseinen tiedosto. Suunnittele kyseiseen diaesitykseen ulkoasu sekä tehosteet ja ajoitukset. Lisää esitykseen myös 1-2 kuvaa. Lisää esityksen alatunnisteeseen sivunumerot ja esityksen pitämisen päivämäärä.

Taulukkolaskenta:

Vaihtoehto 1:

Tee kyselytutkimus luokkatovereillesi. Kysy heiltä esimerkiksi heidän suosikkiansa seuraavissa asioissa: ruoka, juoma, oppiaine, bändi, elokuva, tv-sarja. Kirjaa kyselyn tulokset taulukkoon (tee taulukoiden otsikoille omat tyylit) ja tee taulukosta kaavioita, joissa voi vertailla eri kysymysten vastauksia. Jokainen kysymys voi olla oma kaavionsa.

Vaihtoehto 2:

Suunnittele unelmiesi lomamatka. Keksi itse (ja etsi Internetistä) matkan kustannuksia ja taulukoi ne. Laske kustannukset yhteen taulukkolaskentaohjelmalla. Oletetaan, että sinulla olisi vuosi aikaa kerätä matkaan vaadittavat rahat. Paljonko keskimäärin kuussa sinun tulisi kerätä rahaa matkan toteutumiseksi? Entäpä jos saisit kolmasosan vanhemmiltasi, kuinka paljon silloin tulisi sinun kerättäväksi kuukausittain? Tee kaikki laskutoimitukset taulukkolaskentaohjelman avulla. Tee lopuksi vielä piirakkakaavio lomakustannuksista.

Vaihtoehto 3:

Tarkkaile kotonasi ulkoilman lämpötiloja seuraavan viikon ajalta. Merkkaa ylös joka päivältä sekä aamu- että iltalämpötila. Tee lämpötiloista taulukko. Laske taulukkoon jokaisen päivän keskilämpötila sekä myös koko viikon keskilämpötila. Käytä laskuissa laskukaavoja tai funktioita. Tee havainnoistasi kaavio alla olevan kaavion periaatteella.

Kaavio esitysgrafiikan harkkaan

Kuvankäsittely:

Vaihtoehto 1:

Tuo kotoa omia digitaalikuviasi (tai käytä opettajalta saamiasi kuvia) ja muokkaa niitä. Rajaa kuvia, tee niihin tehosteita, lisää kuviin kuvatekstejä ja poista punasilmäisyydet. Lopuksi voit pienentää kuvia vaikkapa Internetiin sopivaan muotoon.

Vaihtoehto 2:

Skannaa lehdistä tai kirjoista 2-3 toisiinsa liittyvää kuvaa ja yhdistele niistä kuvankäsittelyohjelmalla yksi kuvateos. Lisää valmiille teokselle otsikko ja lopuksi tulosta kuva paperille.

Vaihtoehto 3:

Ota digitaalikameralla (tai vaikkapa kännykälläsi, jos saat siirrettyä kuvat sieltä tietokoneelle) kuvat 2-5 luokkakaveristasi ja pyydä kaveriasi ottamaan kuva sinusta itsestäsi. Rajaa kuvista ylimääräiset reunat pois ja korjaa mahdolliset värivirheet. Yhdistä kuvista "kaverikuva", eli tee yksittäisistä kuvista yksi isompi kuva, jossa on yhdistettynä kaikki kuvat. Sommittele "pikkukuvat" yhteensopiviksi. Käytä valmiiseen "kaverikuvaan" jotakin sopivaa tehostetta, jolloin saat kuvasta halutessasi esimerkiksi taulun tyyppisen (tehoste tekee kuvaan "taulun kehykset").

WWW-sivujen tekeminen:

Vaihtoehto 1:

Tee WWW-sivut esimerkiksi harrastukseesi liittyen. Sivustolla tulisi olla vähintään kolme sivua ja ne tulisi linkittää toisiinsa. Käytä sivustolla erilaisia elementtejä ja muotoiluja. Lisää sivuille myös kuvia.

Vaihtoehto 2:

Tee kolme WWW-sivua, jotka kaikki käyttävät samaa CSS-tyylitiedostoa. Sivujen aihe on vapaa, voit vaikka tehdä sivut esimerkiksi perheenjäsenistäsi, kavereistasi tai lemmikeistäsi. Käytä sivustolla erilaisia elementtejä ja muotoiluja. Lisää sivuille myös kuvia. Tee ulkoasumuotoilut CSS-tyylitiedostoon.

Vaihtoehto 3:

Tee itsellesi kotisivut Internetiin. Jos sinulla on jo kotisivut, voit muokata niitä. Voit kirjoittaa sivuja pelkästään HTML-koodia kirjoittamalla tai tehdä osan sivuista myös käyttäen Amayan Normaali-näkymää (tai muuta vastaavaa editoria). Jos sinulla ei ollut aikaisempia kotisivuja Internetissä, voit halutessasi etsiä Internetistä ilmaista palvelintilaa tekemillesi sivuille ja siirtää sivut sinne.

Laajat harjoitustyöt

Laajat harjoitustyöt yhdistelevät kirjan eri luvuissa opittuja asioita. Tavoitteena on oppia hakemaan tietoa useasta eri lähteestä. Töihin on suunniteltu käytettävän aikaa 6-12 oppituntia. Työt voi tehdä opettajan ohjeiden mukaan joko yksin, pareittain tai pienryhmissä.

Vaihtoehto 1:

Kirjoita Wordilla kahden sivun pituinen matkakertomus kesä- tai talvilomamatkastasi. Matkakertomus voi olla myös kuvitteellinen. Matkakertomukseen voi lisätä myös kuvia. Rajaa kuvat sopiviksi kuvankäsittelyohjelmalla. Tee kaikki muotoilut tyylejä käyttäen. Tee lisäksi taulukkolaskentaohjelmalla taulukko, johon kokoat matkan kustannuksia (majoitukset, matkat, ruoat, ostokset, yms.). Tee taulukosta kaavio (esimerkiksi pylväskaavio tai piirakkakuvio). Lopuksi tee 4-6 sivun diaesitys matkasta. Lisää diaesitykseen matkakertomuksesi tärkeimpiä kohtia, kuvia (voi olla samoja kuin itse matkakertomuksessa) ja taulukkolaskentaohjelmalla luomasi kaavio.

Vaihtoehto 2:

Tee XHTML- tai HTML-kielellä Internet-sivusto, jossa testataan tekijänoikeuksien osaamista. Sivustolla tulee olla neljä sivua. Kaksi ensimmäistä sivua esittelee tekijänoikeuksia. Lisää esittelysivuille myös aiheeseen liittyviä kuvia ja linkkejä Internetiin tekijänoikeuksia käsitteleville sivuille. Kolmannelle sivulle keksi tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja tiedonhakutehtäviä Internetistä. Tee kysymyssivu käyttäen numeroitua luetteloa. Hae itsekin vastaukset keksimiisi kysymyksiin sekä tiedonhakutehtäviin ja kirjoita vastaukset neljännelle sivulle. Jokaiselta sivulta tulee olla linkki seuraavalle sivulle ja viimeiseltä sivulta myös ensimmäiselle sivulle. Hyödynnä sivustolla erilaisia CSS-muotoiluja. Voit käyttää halutessasi erillistä CSS-tyylitiedostoa.

Vaihtoehto 3:

Skannaa lehdistä tai kirjoista 1-2 kuvaa liittyen harrastukseesi, suosikkibändiisi tai vaikkapa suosikkinäyttelijääsi. Etsi lisäksi Internetistä yksi kuva samaan aiheeseen liittyen. Muista kuvaa Internetistä kopioidessasi tekijänoikeudet. Yhdistele kuvankäsittelyohjelmalla kuvista juliste. Lisää julisteeseen myös kuvateksti. Tee taulukkolaskentaohjelmalla taulukko aiheeseen liittyen. Taulukossa voi olla vaikkapa suosikkibändisi levyt tai suosikkinäyttelijäsi elokuvat (voit etsiä nämä tiedot Internetistä). Tee lopuksi Wordilla noin kolmen sivun pituinen esitelmä aiheestasi. Laita tekemäsi juliste esitelmän kansilehdeksi. Liitä esitelmään myös luomasi taulukko. Voit liittää esitelmään myös Internet-linkkejä.

Vaihtoehto 4:

Käy kirjaamassa parkkipaikoilta ja katujen varsilta muistiin pysäköityjen autojen merkkejä. Kerää muistiin vähintään 50 auton tiedot. Etsi seuraavaksi Internetistä tilastoja myytyjen autojen jakautumisesta eri automerkkien kesken. Tee Excel-taulukko, jossa lasket yhteen tutkimuksesi automäärät merkeittäin. Laske myös eri automerkkien prosentuaaliset osuudet autojen kokonaismäärästä. Merkitse taulukkoon myös Internetistä löytyvät autojen myyntiprosentit. Tee kaavio, jossa vertailet tekemääsi tutkimustasi Internetistä löytämiisi autojen myyntitilastoihin. Onko suuria eroavaisuuksia?

Käy ottamassa digitaalivalokuva jostakin tutkimuksesi suosituimman automerkin autosta. Rajaa kuva ja korjaa kuvasta mahdolliset virheet kuvankäsittelyohjelmalla. Sumenna auton rekisterinumero sopivilla kuvankäsittelyohjelman työkaluilla.

Tee PowerPoint-esitys tutkimuksestasi. Esityksen laajuus tulee olla 5-6 diaa. Laita esityksen kansilehdelle käsittelemäsi auton kuva. Liitä esitykseen sekä taulukkolaskentaohjelmassa tekemäsi taulukko että kaavio. Liitä esitykseen myös tietoa tutkimuksen suosituimmasta automerkistä (etsi tietoa Internetistä).