Linkki → Taulukkolaskenta

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Taulukkolaskenta

  1. Johdanto taulukkolaskenta-
    ohjelman käyttöön
  2. Taulukot
  3. Laskutoimitukset ja funktiot
  4. Kaaviot

Taulukkolaskenta

Jaksossa opetetaan taulukkolaskentaohjelman käytön perusteet sekä joitain edistyneemmän käytön sisältöjä. Luvuissa 2-4 työstetään projektitehtävää, joka nivoo yhteen jaksossa opiskeltuja sisältöjä.

Jakson esitiedot

Oppilas

Jakson luvut

  1. Johdanto taulukkolaskentaohjelman käyttöön (0,5 oppituntia)
  2. Taulukot (1 oppitunti)
  3. Laskutoimitukset ja funktiot (1,5 oppituntia)
  4. Kaaviot (1 oppitunti)

Jakson läpikäyminen vie noin 4 oppituntia.

Jakson projektitehtävä

Tässä jaksossa toteutetaan laajempi projektitehtävä, jota työstetään lukujen 2-4 aikana. Tehtävä rakentuu siten, että jokaisessa luvussa opiskeltu uusi asia lisätään tehtävään eli tehtävä rakentuu pala palalta opiskeltujen asioiden myötä.

Jakson projektitehtävänä on matkan suunnittelu. Matkasuunnitelma toteutetaan taulukkoina, joihin kirjataan suunnitelmat sekä matkan kustannuksia matkojen, majoituksen ja ruokailukulujen osalta.

Esimerkki jakson aikana tehtävästä matkasuunnitelmasta löytyy täältä.