LinkkiInternet ja sosiaalinen media → Internet oppimisympäristönä

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Internet ja sosiaalinen media

 1. Internet
 2. Internet oppimisympäristönä
 3. Tiedonhaku
 4. Internetissä toimiminen
 5. Internetissä vaikuttaminen
 6. Tekijänoikeus
 7. Tietoturva

Internet ja sosiaalinen media

Internet oppimisympäristönä

Tässä luvussa

Internet tarjoaa runsaasti viihdepalveluita, joiden parissa on mukava viettää aikaa ja viihdyttää itseään sekä muita. Viihdepalveluiden lisäksi internet tarjoaa myös hyötypalveluita, joiden avulla on mahdollista saada ja jakaa uutta tietoa, keskustella ja oppia uusia asioita.

Internet tarjoaa myös mahdollisuuden monipuolisen henkilökohtaisen oppimisympäristön luomiselle. Henkilökohtaisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppijan itse hallitsemaa, tuottamaa ja keräämää oppimisympäristöä, joka koostuu erilaisista teknologioista ja internetin tarjoamista palveluista. Siihen liittyy vahvasti myös yhdessä tekeminen ja vuorovaikuttaminen muiden kanssa.

Internet oppimisen tukena

Internet on oivallinen väylä uusien asioiden oppimiselle ja oman oppimisen syventämiselle. Internetistä löytyy paljon tietoa erilaisista asioista niin tekstin, kuvan kuin videoidenkin muodossa. Internet tarjoaa myös runsaasti palveluita, joiden kautta oppimista voi edistää yhdessä tehden ja keskustellen.

Muista lähdekriittisyys!

Kaikki internetistä löytämäsi tieto ei välttämättä ole totta eikä saamasi apu ole aina tarkoituksenmukaista. Sopivanlainen kriittisyys auttaa löytämään paikkansa pitävää tietoa ja auttavaisia ihmisiä.

Internet on hyvä lähde lisätiedon hankkimiseen. Voit esimerkiksi etsiä internetistä lisätietoa koulussa opiskelemastasi biologian aiheesta kerrataksesi aihetta tai syventääksesi oppimistasi. Oikeanlaisen tiedon löytäminen saattaa kuitenkin olla haastavaa, koska internetissä on paljon tietoa. Oikeanlaisen tiedon löytämiseen auttaa internetin hakukoneet ja oikeanlaisten hakusanojen käyttö. Kirjoittamalla hakukoneeseen oikeanlaiset hakusanat saat rajattua tietoa ja löydät haluamaasi tietoa. Hakukoneiden käyttöä opiskellaan luvussa luvussa 3.

Mistä löydät apua?

Internetistä voit saada ja löytää apua erilaisiin ongelmatilanteisiin. Jos esimerkiksi ajaudut umpikujaan matikan kotitehtävien kanssa, voit etsiä aiheesta lisätietoa internetistä tai kysyä apua sosiaalisen median keskusteluryhmistä. Internetiä käyttää maailmanlaajuisesti yli neljä miljardia ihmistä, joten internetistä löytyy varmasti joku, joka osaa auttaa sinua ongelmassasi. Apua etsiessä kannattaa hyödyntää niin suomenkielisiä kuin englanninkielisiäkin internetin palveluita. Englanninkielisissä palveluissa on yleensä enemmän käyttäjiä maailmanlaajuisesti ja näin ollen apua saattaa saada nopeammin.

Internetissä voit jakaa tietoa ja tarjota apuasi muille eli tuottaa omaa sisältöä internetiin. Voit esimerkiksi pitää blogia tai vlogia, julkaista videoita tai tarjota apuasi sosiaalisen median keskusteluissa. Tuottamallasi sisällöllä voit auttaa muita oppimaan uusia asioita. Ole siis avoin ja jaa internetissä ajatuksiasi ja teoksiasi myös muille. Omien teosten käyttöön liittyviä oikeuksia voi määritellä tekijänoikeuslisenssillä. Tekijänoikeudesta opiskellaan lisää luvussa 6. Avoin omien sisältöjen jakaminen aikaansaa yhteistyötä ja luo joukkoälyn verkostoja. Yhteistyöllä jokainen saa käyttöönsä enemmän sisältöjä kuin kukaan yksin pystyisi koskaan tuottamaan.

Youtube opiskelun apuna

Katso täältä kieltenopiskeluun liittyvä Youtube-video. Onko videon vinkeistä sinulle hyötyä?

Henkilökohtainen oppimisympäristö

Internet tarjoaa mahdollisuuden monipuolisen henkilökohtaisen oppimisympäristön luomiselle. Internetin tarjoamilla sisällöillä jokaisen on mahdollista monipuolistaa ja syventää omaa oppimistaan itselleen sopivalla tavalla ja sopivia laitteita hyödyntäen. Jos pidät oppimisesta kuvia ja videoita katselemalla, voit etsiä internetistä omaa oppimistasi tukevaa sisältöä. Jos taas haluat oppia jostain asiasta lisää, esimerkiksi enemmän kuin koulun oppitunneilla opetetaan, tarjoaa siihenkin internet oivan mahdollisuuden.

Henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentaminen mahdollistaa myös oppimisen missä ja milloin tahansa. Voit esimerkiksi monipuolistaa ja syventää historian opiskelua itsellesi mieleisellä tavalla etsimällä internetistä historian tapahtumiin liittyviä kuvia ja videoita sekä muuta lisätietoa. Lisämateriaalia on kätevää tutkia ja selata esimerkiksi puhelimesta bussissa istuen matkalla harrastuksiin. Oppia voi myös tuottamalla omaa sisältöä, keskustelemalla ja esittämällä kysymyksiä. Voit siis itse päättää ja vaikuttaa siihen, millainen oma henkilökohtainen oppimisympäristösi on.

Henkilökohtaiseen oppimisympäristöösi kuuluva verkkomateriaali ja omat aikaansaannoksesi voidaan koota ja tallentaa internetiin, jolloin kaikki oppimistasi tukeva verkkomateriaali on samassa paikassa. Kun kaikki oppimiseesi liittyvä verkkomateriaali löytyy samasta paikasta, niiden pariin on helppo palata uudelleen. Paikan oman henkilökohtaisen oppimisympäristön kokoamiseen tarjoaa esimerkiksi Peda.net-oppimisympäristö.

Portfolio

Osoituksena omasta oppimisesta ja osaamisesta voidaan luoda portfolio eli ansiokansio. Portfolioon voidaan kerätä esimerkiksi opintoihin, osaamiseen, asiantuntijuuteen ja työkokemukseen liittyvää tietoa ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan hakemisessa. Työnhakuun liittyvää portfoliota kutsutaan myös ansioluetteloksi tai nimellä CV (Curriculum Vitae).

Portfolio voidaan tehdä printiksi tai digitaaliseen muotoon. Digitaalisessa muodossa oleva portfolio voidaan koostaa esimerkiksi omaan blogiin tai omille verkkosivuille. Verkkosivut ja ohjelmointi -jaksossa työstät omat verkkosivut, johon kokoat digitaalisen portfolion tapaan tietoa itsestä, harrastuksista ja omasta osaamisestasi. Oman printtimuotoisen työnhakuun liittyvän portfolion tekemistä harjoitellaan Tekstinkäsittely-jaksossa.

Yhteenveto

tehtavakuvake Keskustelutehtävät

 1. Miten olet hyödyntänyt internetiä oppimisessa eli millainen henkilökohtainen oppimisympäristösi on?
 2. Miten voisit monipuolistaa omaa henkilökohtaista oppimisympäristöäsi?

tehtavakuvakeTehtävät

1. Vastaa väitteisiin.

Oikein vai väärin? Oikein Väärin
Internet on tarkoitettu vain viihdekäyttöön.
Internetissä voit oppia uusia asioita ja syventää omaa oppimistasi.
Henkilökohtaisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa opiskelet koulussa.
Henkilökohtaisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppijan itse hallitsemaa, tuottamaa ja keräämää oppimisympäristöä.
Kaikki internetistä löytyvä tieto on totta ja siellä apua tarjoaviin ihmisiin kannattaa aina luottaa.
Tulos: Ei vielä tarkistettu.

tehtavakuvake Tehtävät

 1. Kirjoita vastaus.
  1. Ota selvää, millaisia palveluita ja ohjelmia internetistä löytyy digitaalisen portfolion tekemiseen.
  2. Millaisia asioita työnhakuun liittyvä ansioluettelo sisältää? Etsi tarvittaessa lisätietoa internetistä.