LinkkiInternet ja sosiaalinen media → Tekijänoikeus

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Internet ja sosiaalinen media

  1. Internet
  2. Internet oppimisympäristönä
  3. Tiedonhaku
  4. Internetissä toimiminen
  5. Internetissä vaikuttaminen
  6. Tekijänoikeus
  7. Tietoturva

Internet ja sosiaalinen media

Tekijänoikeus

Tässä luvussa

Sosiaalisen median palveluissa jaetaan useita kuvia ja videoita päivittäin. Nämä kuvat ja videot ovat jonkun tuotoksia eli teoksia. Koska teosten takana on ihmisen työpanos, niitä suojaa tekijänoikeus. Teoksia ovat myös erilaiset kulttuurilliset teokset (esimerkiksi elokuva, laulu, maalaus, kirja) sekä esimerkiksi kartat ja tietokoneohjelmat.

Tekijänoikeuslisenssityypit

cc-byNimeä (BY)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää, esittää ja muokata, kunhan tekijän nimi alkuperäisenä tekijänä säilyy.

cc-ncEiKaupallinen (NC)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää, esittää ja muokata ei-kaupallisessa käytössä.

cc-ndEiMuutoksia (ND)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää, mutta ei muokata.

cc-saTarttuva eli JaaSamoin (SA)
Teoksen saa julkaista muokattuna vain samalla lisenssillä, jolla teos on alunperin julkaistu.

Johdetut lisenssit:
cc-by-sa
cc-by-nc
cc-by-nd
cc-by-nc-sa
cc-by-nc-nd

Tekijänoikeus

Tuotos katsotaan tekijänoikeudella suojatuksi teokseksi, kun se on itsenäinen ja omaperäinen, tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Tekijänoikeus suojaa teosta luvattomalta käytöltä, antaen teoksen tekijälle oikeuden päättää teoksen käytöstä yksinoikeudellisesti. Tekijänoikeuden myötä muilla ei siis ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Teos saa syntyessään automaattisesti tekijänoikeudellisen suojan. Mitään toimenpiteitä, esimerkiksi rekisteröintiä tai copyright-merkin (©) käyttöä, ei siis edellytetä. Tekijänoikeus on voimassa tekijän kuoleman jälkeen 50 vuotta (Eurooppa) tai 70 vuotta (muut maat). Suoja-ajan päättymisen jälkeen teosta voidaan käyttää maksutta ja lupaa kysymättä. Tekijänoikeus on myös mahdollista luovuttaa eteenpäin joko kokonaan tai osittain.

Internet ja tekijänoikeus

Tekijänoikeus vaikuttaa myös internetissä toimimiseen. Esimerkiksi kuvia on helppo kopioida omille verkkosivuille, mutta tekijänoikeussuojan vuoksi se on kiellettyä. Tekijänoikeuslisenssillä (Creative Commons license, lyhyemmin CC) teoksen tekijä voi kuitenkin antaa erilaisia oikeuksia teoksen käyttämiseksi, muokkaamiseksi ja julkaisemiseksi. Internetin hakukoneella voi etsiä kuvia, joiden käyttöoikeudet mahdollistavat kuvan kopioinnin ja jopa muokkaamisen.

Tekijänoikeus suojaa vain teoksen sisältöä, mutta ei ideaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi pilakuvien ja satiiristen kuvien tekemisen jonkun toisen teoksesta. Kun kuvaa muokataan siten, että se on selkeästi havaittavissa itsenäiseksi luomistyön tulokseksi, on se uusi teos. Tällöin alkuperäisen teoksen tekijän lupaa ei tarvita teoksen julkaisemiseksi.

Riitaa tekijänoikeuksista

Toisten teosten muokkaamisesta pilakuviksi voi joskus aiheutua paheksuntaa ja erimielisyyksiä. Tällaisesta tilanteesta esimerkkinä on Helsingin Sanomien Kuukausiliite -lehden kansikuva, jossa käytettiin jääkiekkojoukkue Jokereiden logoa. Lue uutinen aiheesta (Yle 2018) täältä.

Lisätietoa tekijänoikeudesta

Internetistä löytyviä teoksia voidaan myös siteerata sitaattioikeuden ansiosta. Siteeraaminen tarkoittaa teoksen lainaamista eli esimerkiksi tekstin sanatarkkaa kopiointia tai referointia. Siteeraamisen täytyy kuitenkin tapahtua hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kaikkia teoslajeja voidaan siteerata, mutta siteeraamisessa tulee aina noudattaa erityistä tarkkuutta. Siteeratessa tulee mainita tekijän nimi ja lähde, josta teos on lainattu. Tekijänoikeusrikkomus on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava teko.

Tekijänoikeusuudistus

Lue uutinen koskien suunniteltua tekijänoikeusuudistusta (Yle 2018) täältä. Mitä hyötyjä tai haittoja uudistuksella olisi?

Yhteenveto

tehtavakuvakeTehtävät

  1. Minkälaisiin tekijänoikeusrikkomuksiin olet törmännyt internetissä?
  2. Onko tekijänoikeussuoja mielestäsi tarpeellinen? Miksi?

tehtavakuvakeTehtävät

1. Vastaa väitteisiin.

Oikein vai väärin? Oikein Väärin
Sitaattioikeus antaa oikeuden lainata teosta tai sen osia, kunhan mainitsee tekijän nimen ja lähteen, josta teos on lainattu.
Teoksen suoja-aika on Suomessa 70 vuotta.
Tekijänoikeuden voi luovuttaa eteenpäin.
Tekijänoikeuslisenssillä (CC) teoksen tekijä voi antaa oikeuksia teoksen käyttämiseksi, muokkaamiseksi ja julkaisemiseksi.
Teokseen tarvitaan copyright-merkki (©), jotta teos on tekijänoikeuden alainen.
Tekijänoikeus suojaa sekä teosta että sen ideaa.
Tulos: Ei vielä tarkistettu.

tehtavakuvake Tehtävät

1. Lue lisätietoa tekijänoikeuden rikkomisesta täältä ja vastaa väitteisiin.

Oikein vai väärin? Oikein Väärin
Toisen teoksen luvaton käyttö ei ole rikos.
Toisen teoksen luvattomasta käytöstä voi joutua suorittamaan teoksen tekijälle rahallista hyvitystä.
Tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangaistus.
Et ole tietoinen tekijänoikeudesta ja rikot tekijänoikeutta tahattomasti. Et voi joutua vastuuseen rikkomuksesta.
Teosten luvatonta tai luvallista käyttöä ei valvo kukaan.
Tulos: Ei vielä tarkistettu.