LinkkiInternet ja sosiaalinen media → Internetissä vaikuttaminen

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Internet ja sosiaalinen media

  1. Internet
  2. Internet oppimisympäristönä
  3. Tiedonhaku
  4. Internetissä toimiminen
  5. Internetissä vaikuttaminen
  6. Tekijänoikeus
  7. Tietoturva

Internet ja sosiaalinen media

Internetissä vaikuttaminen

Tässä luvussa

Internet tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttamiselle. Sen lisäksi, että internet kokoaa yhteen ihmisiä ympäri maailman, se tarjoaa monia erilaisia väyliä ja tapoja vaikuttamiselle. Vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa muiden ihmisten käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä. Vaikuttamalla voi siis saada aikaan muutosta muiden ihmisten ajattelussa tai käytöksessä. Siksi vaikuttamiseen tärkeänä osana kuuluu myös vastuullisuus. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan internetissä. On myös hyvä osata suhtautua kriittisesti muiden viestintään ja jakamiin sisältöihin internetissä.

Erilaisia vaikuttamiskeinoja

Ihminen voi vaikuttaa henkilökohtaisilla valinnoillaan. Joku voi esimerkiksi valita syövänsä kasvisruokaa tai ostavansa tietyn merkkisiä vaatteita. Näiden henkilökohtaisten valintojen jakamiselle internet tarjoaa erinomaisen väylän. Omista valinnoista voi jakaa kokemuksia sosiaalisen median palveluissa, esimerkiksi blogeissa, vlogeissa ja keskusteluryhmissä. Valinnoistaan voi keskustella sekä jakaa tietoa ja näin innostaa ja kannustaa myös muita tekemään samanlaisia valintoja.

Blogialustoja

Blogiyhteisöjä

Internetissä jokaisella on mahdollisuus nostaa esille ja keskustella tärkeäksi pitämistään asioista. Olipa asia sitten suurempi tai pienempi, asian esille tuominen ja siitä keskustelu ovat hyviä vaikuttamiskeinoja. Internetissä jokainen voi keskustella esimerkiksi tasa-arvoon liittyvistä näkökulmista tai jakaa asiakaspalvelukokemuksiaan.

Internetin kautta yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuus ottaa kantaa omaa elämäänsä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon. Internetissä voi esimerkiksi olla suoraan yhteydessä kansanedustajiin, tai kunnallisen päätöksentekoon liittyviin asiakirjoihin voi tutustua kuntien verkkosivuilla. Myös poliittinen mielipiteiden ja ajatusten vaihto eli kansalaiskeskustelu on mahdollista internetissä.

Vlogiyhteisöjä

Vastuullinen vaikuttaminen

Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan ja teoistaan. Jokainen on siis vastuussa omasta viestinnästään ja jakamastaan sisällöstä myös internetissä. Vastuullinen vaikuttaminen tarkoittaa, ettei vaikuttamiseen tähtäävällä toiminnalla saa loukata muita ihmisiä. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, ettei muihin ihmisiin saa yrittää vaikuttaa kertomalla valheita tai perättömiä huhuja muista ihmisistä tai asioista.

Vihapuhetta esiintyy internetissä valitettavan paljon. Vihapuhe ei ole vastuullista ja vihapuheen kaltaista vaikuttamista tulisi jokaisen välttää. Vihapuheen taustalla on suvaitsemattomuutta, syrjintää ja vihamielisyyttä erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan. Vihapuhetta on ilmaisu, joka levittää, lietsoo, edistää tai oikeuttaa esimerkiksi ulkomaalaisvastaisuutta tai seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai uskontoon liittyvää vihaa. Vihapuhetta ei voida oikeuttaa sananvapaudella, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa mielipiteitä, tietoja ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä. Suomen lainsäädännön mukaan sananvapauden turvin ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Rangaistava vihapuhe on siis myös viharikos, josta tulee ilmoittaa poliisille.

Internetissä mainostaminen on yleistä ja useat yritykset tekevät internetissä yhteistyötä vaikutusvaltaisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi bloggaajat saavat yrityksiltä ilmaisia tuotteita bloginäkyvyyttä tai tuotteesta tehtyä blogipostausta vastaan. Kun bloggaaja kirjoittaa tuotteesta postauksen, bloggaaja usein myös mainostaa tuotetta ja yrittää näin vaikuttaa lukijoidensa ostokäyttäytymiseen. Mahdollisimman moni blogin lukija yritetään saada hankkimaan blogissa esitelty tuote. Vastuullinen bloggaaja kertoo kuitenkin mainostamastaan tuotteesta vain totuudenmukaisia asioita. Myös blogin lukijan kannattaa olla kriittinen ja tiedostaa internetissä vaikuttamisen ja mainostamisen välinen yhteys.

Vlogi vaikuttamiskanavana

Katso tubettaja Mariieveronican videopostaus tai tubettaja Jaakko Parkkalin videopostaus.
Mieti, millaista vaikuttamista videolla esiintyy.

Yhteenveto

tehtavakuvakeKeskustelutehtävät

  1. Mikä on mielestäsi helpoin tapa vaikuttaa internetissä?
  2. Oletko itse vaikuttanut internetissä? Miten?

tehtavakuvakeTehtävät

1. Vastaa väitteisiin.

Oikein vai väärin? Oikein Väärin
Internetissä vaikuttaminen on vaikeaa.
Jokainen on vastuussa omasta viestinnästään ja jakamastaan sisällöstä internetissä.
Internetissä voi vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Poliittinen vaikuttaminen ei ole mahdollista internetissä.
Vihapuhe on sallittua, koska jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä.
Tulos: Ei vielä tarkistettu.

tehtavakuvakeTehtävät

1. Vastaa väitteisiin.

Oikein vai väärin? Oikein Väärin
Vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on saada kaikki ihmiset ajattelemaan asioista samalla tavalla.
Sosiaalisessa mediassa voi käskeä ihmisiä tekemään asioita tietyllä tavalla ja näin vaikuttaa muiden käytökseen ja valintoihin.
Internet tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet vaikuttamiselle, mutta vaikuttamiseen liittyy myös vastuita.
Internetissä voi yrittää vaikuttaa muihin ihmisiin millä keinolla tahansa, esimerkiksi kertomalla valheita.
Vihapuhe on rikoslain mukaan rangaistavaa toimintaa, jos vihapuheeseen liittyy kunnianloukkaus tai kiihottamista kansanryhmää vastaan.
Tulos: Ei vielä tarkistettu.