Linkki → Tekstinkäsittely

© Tekijät Creative Commons -lisenssi

Tekstinkäsittely

 1. Johdanto tekstinkäsittely-
  ohjelman käyttöön
 2. Tekstin muotoilu ja tyylit
 3. Kuvan lisääminen
 4. Luettelon lisääminen
 5. Taulukon lisääminen
 6. Kappaleen muotoilu
 7. Sivun asetukset
 8. Ylä- ja alatunniste sekä sivunumerointi

Tekstinkäsittely

Jaksossa opetetaan Word-tekstinkäsittelyohjelman käytön perusteet sekä joitain edistyneemmän käytön sisältöjä. Luvuissa 2-5 työstetään projektitehtävää, joka nivoo yhteen jaksossa opiskeltuja sisältöjä.

Jakson esitiedot

Oppilas

Jakson luvut

 1. Johdanto tekstinkäsittelyohjelman käyttöön (0,5 oppituntia)
 2. Tekstin muotoilu ja tyylit (1 oppitunti)
 3. Kuvan lisääminen (0,5 oppituntia)
 4. Luettelon lisääminen (0,5 oppituntia)
 5. Taulukon lisääminen (0,5 oppituntia)
 6. Kappaleen muotoilu(1 oppitunti)
 7. Sivun asetukset (0,5 oppituntia)
 8. Ylä- ja alatunniste sekä sivunumerointi (0,5 oppituntia)

Jakson läpikäyminen vie noin 5 oppituntia.

Jakson projektitehtävä

Tässä jaksossa toteutetaan laajempi projektitehtävä, jota työstetään lukujen 2-5 aikana. Tehtävä rakentuu siten, että jokaisessa luvussa opiskeltu uusi asia lisätään tehtävään eli tehtävä rakentuu pala palalta opiskeltujen asioiden myötä.

Jakson projektitehtävänä on oman ansioluettelon eli CV:n tekeminen. Ansioluetteloa tarvitaan työnhaussa. Se on ikään kuin tiivistelmä työnhakijasta. Ansioluettelossaan työnhakija kertoo esimerkiksi aikaisemmasta työkokemuksestaan, koulutustaustastaan, erityisosaamisestaan ja kielitaidostaan. Ansioluettelosta työnantaja saa nopeasti kaiken oleellisen työnhakijaan liittyvän tiedon. Ansioluettelon tulee olla asiallinen ja selkeä sekä sisällöltään että ulkoasultaan.

Esimerkki jakson aikana tehtävästä ansioluettelosta löytyy täältä.